ลูกค้าท่านทุกท่านที่ได้จองที่พักกับบ้านระเบียงปายไว้แล้ว
กรุณาติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าพักได้ที่เบอร์ : 089-955-9119